Jak změřit úroveň důvěry

Co narušuje důvěru?

Obviňování. Stěžování si. Pomlouvání. Ospravedlňování. Vyhýbání se. Obhajoba. Toto škodlivé chování často proniká do každodenních konverzací, které máme nejen v práci. Jako vedoucí pracovníci se snažíme těmto špatným projevům předcházet hned v počátku. Ale co když jsou všechna tato chování jen příznaky většího, zásadnějšího problému?

V tomto článku se dozvíte, že nejčastějším problémem je nedostatek důvěry. Jak je náročné rozpoznat, že se jedná o nedostatek důvěry. Také vám odhalíme novou definici důvěry, ve které důvěru postavíme na úroveň něčeho, co jsme si vybrali dělat než něco, co prostě existuje.

Rozhodnete-li se pro důvěru, získáte nové možnosti bytí a jednání, které vám doposud nebyly k dispozici nebo se jevili jako nemožné.

Důvěra není něco, co máte

Důvěra není něco, co je, ale spíše je to něco, co děláte.

Jak vypadá skutečná důvěra a jak ji můžeme změřit?

Můžete si udělat průzkum a zeptat se lidí, zda důvěřují vedení, kolegům nebo dodavatelům atd.

Jak poznáte přítomnost důvěry?

Když si ve firmách povídáme s jednotlivými členy vedení, tak jen málokdy slyšíme, že důvěra je něco, co je spojováno se způsobem jednání.

Nedůvěru na pracovišti poznáte tak, že lidé mají tendenci použít nějakou strategii na zamezení selhání (ochranné strategie), jako například:

 • obrana,
 • obhajoba,
 • ospravedlňování,
 • negativní hodnocení,
 • vyhýbání se lidem a rozhovorům,
 • zatajování informací a nápadů,
 • cynismus,
 • drbání,
 • odsuzování,
 • pomlouvání,
 • očekávání toho nejhoršího,
 • napadání ostatních,
 • atd.

Příklad z praxe: Drbání

Nejjednodušší věc, kterou většina lídrů udělá je vydání nařízení, že ve firmě je zákaz drbání.

Možná to chvilku bude fungovat, ale je to jako léčit obezitu liposukcí. Odstraníme přebytečný tuk, ale neřešíme příčinu jeho vzniku. V těchto případech lidé začnou mít pocity zrady a ještě víc se stáhnou.

Co je důvěra?

Zkuste si teď hned odpovědět na otázku: "Co je důvěra?"

Kdykoliv jsme tuto otázku položili, tak se spousta lidí zarazí a mají pocit, že do teď věděli, co je to důvěra, ale chybějí jim slova. Jako by důvěra byla součást pozadí každého z nás, ale moc se o ní nemluví. Všichni ji znají a mají pocit, že o ní není potřeba mluvit.

Vystavit se riziku, že předmět zájmu bude zranitelný v závislosti na chování jiné osob.

Charles Feltman

Jinak řečeno, na pozadí našeho myšlení probíhají otázky zaměřené na důvěryhodnosti situace, lidí a budoucnosti. Klademe si otázky typu: "Získám podporu? Poškodí předmět mého zájmu?"

Důvěra je volba

Důvěr je něco, co si vybíráme. Nemůžeme říct, že ta osoba je nedůvěryhodná, ale musíme říct, že nemám pocit důvěryhodnosti. To platí i naopak. Není tak důležité, jak se cítíte důvěryhodní, ale jak vás za důvěryhodné považují ostatní.

Pokud se na důvěru začnete dívat jako na něco, co děláte nebo lépe řečeno na vědomou volbu konat, začnete pociťovat dopad vysoké úrovně kultury důvěry. Výsledkem chování lidí v prostředí s vysokou mírou kultury důvěry je spolupráce.

Nálada důvěry

Jedním ze zabijáků důvěry je subjektivně negativní hodnocení. Každé hodnocení vždy koreluje s nějakou náladou. Zkuste si to teď uvědomit. Kdykoliv někoho subjektivně hodnotíme, tak u toho máme nějakou náladu.

Pokud máte náladu nedůvěry, tak bez ohledu na situaci a okolnosti jste předurčení k menší důvěře. Jste předurčeni k obraně a ochraně svých zájmů.

V praxi rozlišujeme nálady, které podkopávají důvěry a které podporují důvěru. Z tohoto hlediska vždy ve firmách zavádíme povinné cvičení na sledování nálady jednotlivců, týmů a celé společnosti. Už jen pouhá sledování a aplikování procesu na proměnu nálady transformuje samotnou důvěru, radost a mír na pracovišti.

Stejně jako důvěru, tak i náladu lze změnit jen prostřednictvím vědomé komunikace. Proto tvrdíme, že důvěra je osobní volbou a je to něco, děláme.

Měření důvěry

Důvěru lze měřit pozorováním chování ostatních. Rozhlédnete se kolem sebe a zjistíte, kolik nedůvěřivých a sebeobranných strategií vidíte u sebe a ostatních.

Pokud kolem sebe máte lidi, kteří mají defenzivní způsob chování, tak to hned nemusí být jejich povahou. Může to být způsobené malou důvěrou. Převezměte si odpovědnost za způsob, jak se tomuto člověku zobrazujete a udělejte rozhodnutí, že povedete takové konverzace, které pozitivně promění úroveň důvěry.

Důvěra není něco, co mezi sebou máte, ale je to něco, co oba dva děláte a kdo jeden pro druhého jste.

Přihlaste se k odběru a získejte nejnovější aktualizace

Dáme vám vědět, kdy se budeme pořádat nové veřejné akce. Napíšeme vám, že jsme zveřejnili nový článek na blogu nebo na web umístili užitčné nástroje.