O nás

Žijeme, co učíme a učíme, co funguje...

Eva Sázovská Andriessen i Miroslav Sázovský se od roku 2015 intenzivně zabývají výzkumem a uplatňování ontologického přístupu k vedení a koučování. Jsou vyhledáváni především pro jejich lidský přístup zaměřený na osobní transformaci a výsledky, které mají pozitivní dopad na celé společnosti.

Dalo by se o nich napsat: „Hledali se, až se našli.“ Oba jsou vášnivými kouči, konzultanty a lektory, kteří se specializují na vztahy (realtionship), vedení (leadership) a koučování (coaching). Jejich práce se zaměřuje na komplexní studium budování kultury důvěry nejen na pracovišti. Důvěru definují pomocí měřitelných prvků a aplikují tyto metody na organizace.

Ontologické koučování a leadership je jejich životním posláním.

Smyslem společnosti Flowave je být příležitostí pro lidi, aby měli možnost žít život, který milují a pracovat v prostředí, ve kterém dává smysl být. Společnosti, ve kterých měli možnost aplikovat ontologicko-fenomenologické metody zaměřené na proměnu kultury důvěry, zaznamenaly během prvních 6 měsíců 25 % nárůst skóre angažovanosti a radikální proměnu kultury důvěry.

Eva a Mirek společně pracují na projektu EVOLUCE VZTAHU , kde píší články, zveřejňují podcasty o manželství a publikují užitečné PDF dokumenty. 

Eva Andriessen - workshop
Eva Andriessen - workshop
Miroslav Sázovský - keynote
Miroslav Sázovský - keynote
Eva a Mirek - workshop
Eva a Mirek - workshop
Eva Andriessen - prezentace
Eva Andriessen - prezentace
Miroslav Sázovský - trénink
Miroslav Sázovský - trénink
Eva Andriessen - workshop
Eva Andriessen - workshop

Důvěra je intimní

Mezinárodní působnost Evy umožňuje stavět na již provedených studiích a desetiletých výzkumech jejich učitelů. Nejen že vycházejí z poznatků jejich učitelů jako je Julio Olalla, Erhard Werner, Katherine Woodward Thomas, Fernando Flores, Alan Sieler, Steve Zaffron, Kari Granger, Michelle a Dennis Reina, Steven Covey, ale i ze svých vlastních manželských a profesních zkušeností s důvěrou. Po rozhovorech s desítkami klientů dospěli k jednomu zásadnímu faktu: 

„Když lidé mluví o důvěře, zaměřují se na situace, kdy byla důvěra narušena a kdy měli pocity zrady.“

Z tohoto důvodu si začali uvědomovat, jak obnovení důvěry je zásadní dovedností, kterou by měli disponovat všichni vedoucí pracovníci.

Vůbec není důležité, za jak důvěryhodného člověka se považujete, ale jak vás za důvěryhodné považují ostatní.

Proto Eva a Mirek pomáhají jednotlivcům, týmům, organizacím a celým společnostem budovat vysokou kulturu důvěry, ve které lidé vědí, jak budovat, obnovit a udržovat autentickou důvěru. Lidé v takových organizacích prožívají radost, lehkost a zábavu při spolupráci s ostatními a mají pocit důvěryhodného vedení, silného týmu a zvyšující se odměny.