5 kroků, jak na pracovišti budovat důvěru (TRUST)

Chcete-li mýt silný tým, vytvářet pozitivní kulturu, dosahovat skvělých výsledků a mít rychlý růst, tak se neobejdete bez důvěry. Možná vám to nedochází, ale náklady na nedostatek důvěry mezi lidmi a nízkou kulturu důvěry na pracovišti vás každý rok stojí velké náklady. Společnost Fast Company sdílela příběh o společnosti, která patří mezi Fortune 500. Tato společnost potřebovala udělat změnu uvnitř firmy. Proměna trvala 89 týdnů a z toho 39 týdnů bylo důsledkem nedůvěry.

Důvěra poskytuje bezpečný prostor, ve kterém lidé mohou autenticky sdílet problémy, sny, nápady a představy, aniž by měli pocit, že se to ve zlé obrátí.

Určitě jste měli možnost pracovat ve společnosti lidí, kde někteří byli nespolehliví, neschopní, neloajální, nekomunikativní a nekonzistentní ve své práci i náladách. Nebo se jednalo o prostředí, kde byly zákulisní hry, pomluvy, cynismus a pohrdání. Takovým prostředím říkám prostředí s nízkou kulturou důvěry.

Naopak, pokud je ve firmě prostředí s vysokou kulturou důvěry, tak lidé spolupracují, navzájem si pomáhají, pravidelně se oceňují, sdílejí nápady, nesoupeří spolu a jsou mnohem produktivnější.

Jak vybudovat prostředí s vysokou mírou důvěry?

Budování důvěry začíná zevnitř ven a musí se začít u vedoucích pracovníků. Nemůžete očekávat dosažení vysoké úrovně kultury důvěry, pokud vedení společnosti není důvěryhodné.

Není důležité, jak si myslíte, že jste důvěryhodní, ale jak vás za důvěryhodné považují ostatní.

Položte si 5 následujících otázek, které pověří vaši důvěryhodnost:

  • Zpochybňují vaši kolegové nebo podřízení vaše očekávání vůči nim?
  • Popsala by vás většina lidí jako někoho, kdo je spolehlivý?
  • Existuje ve vašem týmu velké množství pomluv a neúcty?
  • Plní většina členů týmu nedostatečně úkoly, které po nich požadujete?
  • Důvěřujete lidem, že převezmou nové povinnosti a budou odpovědní za dopad jejich konání?

Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli záporně, tak je zapotřebí začít pracovat na vaší osobní transformaci. Pamatujte si, že to není o nich, ale o vás. Nejdříve musí nastat změna u vás, až pak může dojít k proměně důvěry v celé vaší společnosti. K tomu vám může posloužit těchto 6 kroků budování důvěry.

5 prvků důvěry - TRUST

Věděli jste, že důvěra klesá ze shora dolů? Podle průzkumu společnosti Edelman bylo zjištěno, že 64 % vedoucích pracovníků důvěřuje svým organizacím, ale jen 51 % manažerů a 48 % ostatních zaměstnanců. Zaměstnanci více mluví o důvěře ke svým kolegům než generálnímu řediteli a vrcholovému vedení. Jinak řečeno, čím více jste na vrcholu, tím méně vám lidé důvěřují a je pro vás velmi důležité rozvíjet, obnovovat a udržovat kulturu důvěry. Proto tvrdím, že budování důvěry začíná od generálních ředitelů - [[ryba smrdí od hlavy]].

T - transparentnost

Buďte vůči vašemu týmu transparentní. Transparentnost je projevem odpovědnosti prostřednictvím komunikace. Upřímnost, zranitelnost, poskytování zpětné vazby a vyjádření očekávání jsou všechny formy transparentnosti. Bez transparentnosti mají lidé tendenci si vymýšlet. Pokud jim například neposkytnete zpětnou vazbu poté, co udělali chybu, věří, že je v pořádku stejnou chybu znovu opakovat. Pokud opomenete říci "dobrá práce", myslí si, že se vám nelíbily výsledky, které poskytli.

Buďte transparentní tím, že budete často poskytovat konstruktivní kritiku a pozitivní zpětnou vazbu, aby lidé pochopili, z čeho vycházíte a jaká jsou vaše očekávání. Transparentní můžete být také tím, že přiznáte chyby a budete vůči ostatním zranitelní. To ukazuje, že ani vy nejste dokonalí, a je to skvělý způsob, jak lidem ukázat, že vám mohou důvěřovat. Tím, že budete svému týmu příkladem, se naučí být k vám i k sobě navzájem transparentnější.

R - respektovat ostatní

Každého respektujte. není to vytvoření respektu vůči vám, ale o respektování času vašich kolegů, jejich názorů a nápadů. Pokud řeknete, že se sejdete v 11:11 hod. tak se každý musí spolehnout, že schůzka začne přesně v 11:11 a ne v 11:15 hod.

Pokud nabízíte otevřené dveře každému, kdo jde se skvělým nápadem, tak nezavírejte dveře těm, se kterými nesouhlasíte. Pamatujte, že skvělí vedoucí umí autenticky naslouchat. Projevení respektu neznamená, že musíte s každým souhlasit, ale když ctíte jeho pocity, buduje to důvěru a on se cítí bezpečně a častěji se otevře. Respekt je prostě zlaté pravidlo v praxi: "Čiň druhým tak, jak chceš, aby oni činili tobě."

Respektujte své zaměstnance a oni budou respektovat vás, aniž byste o to museli požádat. Bude to jen následek vašeho jednání.

U - ukázat zájem

Ukažte jim váš skutečný zájem o to, na čem jim skutečně záleží a co je pro ně důležité.

Lidé se nezajímají o to, kolik toho víte, dokud neví, jak moc vám na nich záleží.

John C. Maxwell

Důvěra se buduje, když někdo vidí, že si ho skutečně vážíte jako člověka, a ne jen jako zaměstnance. Každý z nás chce být oceněný. Své kolegy můžete dobře ocenit jen tehdy, když víte, na čem jim záleží a co je pro ně skutečně důležité. Když objevíte jejich jazyk ocenění, tak vaše ocenění uslyší. Každý den své kolegy oceňte, řekněte jim čeho si na nich vážíte a co vám dnes líbilo. Když se lidé cítí oceňováni, získáte si nejen jejich důvěru, ale také jejich loajalitu.

S - sjednotit tým a vizi

Nastavte si hranice, které každému jasně dají najevo, že ve vašem týmu či organizaci nebudete respektovat zákulisní hry, pomlouvání, cynismus a praní špinavého pádla na veřejnosti. Pomluvy jsou jako kaz v zubu. Jak jednou vznikne, tak se ho už nezbavíte, dokud kaz neodstraníte. V některých případech kaz vytvoří takové prostředí, kdy se začnou kazit ostatní zuby. Kaz v zubu kazí morálku týmu. Lékem na zkažené zuby je důvěra.

Váš tým musí pracovat na společné vizi, která naplňuje zájem všech zúčastněných stran a vychází z vytvořené budoucnosti skrze vytvoření kontext k této budoucnosti.

Poslechněte si podcast: Lekce od Mary Kay Ash

Pokud váš tým neuspěje, v první řadě jste neuspěli vy jako lídr a pak celá společnost. Všichni si nesou svou odpovědnost. Pokud uspějete, tak vy jako lídr jste ten poslední, kdo půjde na pódium, aby sklidilo ovace. Všichni musí být oceněni.

Sjednocený tým je takový tým, který společně selhal, ale i společně uspěl.

T - transformace důvěry

Jako lídr jste odpovědní za budování kultury důvěry a za vytvoření možnosti pracovat na důvěře. Důvěra se buduje nejen v konverzaci o nedůvěře, ale i v dalších aktivitách.

Důvěra není něco, co máte, ale je spíše to, co děláte.

Jaké aktivity u vás ve společnosti nebo týmu podporují, obnovují a udržují důvěru?

Co každý týden, měsíc, kvartál a rok děláte, aby se kultura důvěry neustále rozvíjela, obnovovala a udržovala?

S důvěrou je to stejné, jako s láskou. Je to lezení na horu bez vrcholu a vy si tuto cestu musíte užívat a nikdy nepřestat.

Když pomáhám lídrům proměnit kulturu důvěry na jejich pracovišti, tak většinou některý z těchto pěti prvků chybí. Lídři netuší, že by měli každý den budovat některý z těchto pěti prvků. Ve firmách chybějí rituály a návyky podporující vysokou kulturu důvěry. Mám pro vás návrh. Zaveďte tuto metodu:

T - Transparentní pondělí

R - Respektující úterý

U - Ukaž zájem ve středu

S - Sjednocující čtvrtek

T - Transformační pátek

Přihlaste se k odběru a získejte nejnovější aktualizace

Dáme vám vědět, kdy se budeme pořádat nové veřejné akce. Napíšeme vám, že jsme zveřejnili nový článek na blogu nebo na web umístili užitčné nástroje.