• Firemní tréninky
  • Workshopy
  • Skupinové kurzy důvěry
Služby

Kurzy a školení týmové a individuální důvěry

Důvěra je velmi často podceňovaná podmínka úspěchu. Společnosti, které důvěru neustále rozvíjejí, obnovují a vědomě udržují na vysoké úrovni, patří k těm oblíbeným s vysokou mírou produktivity a úspěchu.

KURZ

Týmová důvěra

Týmové kurzy jsou plné dynamických diskuzích a cvičení, které účastníkům umožňují prožít přímo v aréně, co znamená být lídr a efektivně rozvíjet, obnovovat a udržovat důvěru. Účastníci dostanou akční plán na vytvoření větší důvěry na svém pracovišti, který následně aplikují a neustále vylepšují.

Pro koho?

jedná se o týmový kurz, proto je vhodný pro celé týmy jednotlivých oddělení.

KURZ

Důvěra ve vedení

Program je zaměřen na budování důvěry ve vztazích s vedoucími pracovníky. Účastníci hodnotí stávající úroveň důvěry a zkoumají, co důvěru narušuje. Po absolvování vedoucí pracovníci získají jasné strategie pro budování, obnovování a udržování vyšší úrovně důvěry bez ohledu na probíhající nebo budoucí okolnosti. 

Pro koho?

Kurz je zaměřný na vedoucí pracovníky, kteří vedou týmy nebo celé společnosti.

KURZ

Rychlejší růst

V tomto kurzu získáte kompletní přístup k procesu 4 fázím rozvíjení důvěry, které jsou navrženy tak, aby zmapovaly problémy, spoluvytvářely řešení, využily jedinečné schopnosti a vyhodnotily pokrok. 

Pro koho?

Pro vedoucí pracovníky, manažery a lídry jednotlivých organizačních celků.

KURZ

Důvěryhodná manažerka

Kurz Důvěryhodná manažerka je určen výhradně ženám, které chtějí zvýšit svou důvěryhodnost a začlenit budování důvěry do profesního i osobního života. Tento kurz je veden ženou k ženám.

Pro koho?

Pro ženy na vedoucích pozicích.

KURZ

Důvěryhodný manažer

Velmi mnoho mužů trpí nedostatečným pocitem vlastní hodnoty a díky tomu narušují svou důvěryhodnost, proto musí využívat svou moc a postavení, aby dosáhli výsledků. To je však vyčerpávající a zdraví nebezpečné. Tento kurz je veden mužem pro muže, kteří chtějí zvýšit svou sebedůvěru při vedení sebe a ostatních.

Pro koho?

Pro muže na vedoucích pozicích.

Nejčastěji kladené otázky

Neposkytujeme nějaký koncept, podle kterého koučujeme, vedeme a pracujeme s nepořádkem v myšlení našic klientů. Vy mluvíte, kouč vám autenticky naslouchá, společně tančíme a váž život vzplane.

Jak kurzy probíhají?

Kurzy vedeme nejnovější metodou efektivního vzdělávání dospělých. Kombinujeme online vzdělávání s osobním přístupem. Účastníci kurzů získají přístup do speciální členské sekce, kde mají nahrané video prezentace a dostávají úkoly, které musí vyplnit. Tímto způsobem máme zajištěno, že každý účastník vyvinul dostatečné intelektuální úsilí k pochopení probírané látky, vidíme jeho odpovědi a míru pochopení. 

Následně při společném osobním online nebo fyzickém setkání společně objevujeme, jak získané informace a objevy aplikovat v praxi. 

Každý účastník se učí nejen studováním, ale i prožíváním probrané látky přímo v aréně.

Jak dlouhé jsou kurzy?

Podle nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování mozku doporučuje využít metodu, kdy účastníci každý den věnují 20 minut záměrnému tréninku rozvíjení nových dovedností po dobu 5 týdnů.

Kurzy jsou většinou koncipované do 20 krátkých video přednášek. Každá přednáška trvá přibližně 5-10 minut a je proložena kontrolními otázkami, na které je potřeba odpovědět. Tím je zajištěno, že hned po shlédnutí video přednášky lektor získává zpětnou vazbu a je schopný vyhodnotit, do jaké míry účastníci probíranou látku chápou a rozumí ji. 

Kurz tedy probíhá tak, že 4 dny věnujete jen 20 minut vzdělávání a pátý den máte skupinové setkání. Takto pokračujeme 5 týdnů.