• Individuální osobní koučink
  • Osobní skupinový koučink
  • Online osobní koučink
  • Online skupinový koučink
Služby

Individuální a skupinové koučování

Nikdo nepotřebuje koučování nebo konzultace. Koučování potřebují jen lidé, kteří mají zájem dosáhnout něčeho, co se jim nedaří, ale vnitřně vědí, že na to mají. Kouče potřebují lidé, kteří dosáhli vrcholu a vědí, že mohou jít ještě dál, ale nevědí, jak na to. 

Co jste ochotní obětovat pro to, čeho chcete dosáhnout?

Individuální koučování

Individuální koučink 1-na-1, který vás posune na další úroveň úspěchu.
Individuální koučink je určen především pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí posunout svůj úspěch na další úroveň. Jsou to lidé, kteří vedou tým(y) a vědí, že důvěra je nedílnou součástí úspěchu.

Pro koho?

Vedoucí pracovníky, manažery a lídry týmu, kteří chtějí rozvíjet, obnovovat a udržovat důvěru.

O čem se ve vaší organizaci nemluví, nebo se bojíte říct?

Skupinové koučování

Skupinové koučinky probíhají ve skupinách po 6 lidech.
Využívají se v situacích, kdy je zapotřebí rychlejší dosažení výsledků. Kouč vede skupinu maximálně 6 lidí a díky vzájemnému sdílení dochází rychlejší proměně úrovně důvěry. Jsou určené pro manažery z různých oddělení, ředitele poboček nebo celé týmy.

Pro koho?

Skupiny lidí, kteří potřebují společně proměnit dynamiku jejich konverzací a rychleji dosáhnout cílů.

Odpovědi

Nejčastěji kladené otázky

Neposkytujeme nějaký koncept, podle kterého koučujeme, vedeme a pracujeme s nepořádkem v myšlení našich klientů. Vy mluvíte, kouč vám autenticky naslouchá, společně tančíme a váž život vzplane.

Pro koho je vhodný tento druh koučování?

Koučování není pro lidi, kteří to dostanou jako povinnost. Koučování a vedení lidí není o tom, že je někam tlačíme nebo je taháme. Náš způsob koučování je o naslouchání a společném tančení nad tématem, se kterým se klient zabývá. Pro koučování nemáme nějaké curiculum jako tomu je v našich kurzech (doplnit odkaz). 

Například: Zadání klienta bylo na dosažení výsledků, kterých nikdy nebyl schopný udělat. Nakonec jsme skončili v jeho vztazích nejen v práci, ale i doma. Úspěch se mu dostavil jako vedlejší produkt jeho bytí a jednání. Nikoliv na základě nějakého dělání nebo vlastnění know-how.

Jak dlouho trvá jeden koučink a kolik sezení je zapotřebí?

Délka jednoho sezení může trvat 10 minut, ale i 2 hodiny. Pokud provádíme hluboký koučink, při kterém transformujeme zranění z minulosti a pomáháme vytvořit novou identitu, tak si toto sezení vyžaduje přibližně 1,5 hodiny. Pokud klient potřebuje udělat průlom v nějaké oblasti, ve které se zasekl, tak nám může stačit 10 minut. Téměř vždy spolupracujeme jen na dlouhodobé kontrakty. Jsme totiž přesvědčení, nestačí jen zjistit, co jste nevěděli, že nevíte, ale je důležité objevit nový způsob bytí a jednání, které se vám stane přirozeným sebevyjádřením v každé situaci bez ohledu na okolnosti. Proto minimální délka koučování je 6 měsíců.

Jak často probíhá koučování?

Minimální interval pro koučování je 1 x za 14 dnů. V ideálním případě jsou klienti koučováni každý týden. Když je zapotřebí dosáhnout specifických výsledků, tak klienta koučujeme klidně 2x denně. Každopádně intenzita koučinků je záležitostí klienta a on určuje, jak často koučování potřebuje. Z naší praxe víme, že pokud má dojít k transformaci výsledků, tak je nutné být v neustálé konverzaci na toto téma a neustále objevovat, jak to vypadá v realitě. Musíte aplikovat metody záměrného tréninku, abyste mohli být mistři. 

Jakou formou koučujete? Musím za vámi jezdit do Brna?

Většinou koučujeme online. Osobní koučink vždy probíhá v Brněnské kanceláři na adrese Tolstého 20. Individuální koučinky u klientů děláme za podmínky, že proběhnou minimálně 3 koučinky během jedné návštěvy nebo proběhnou alespoň dva skupinové koučinky.